Allmänt

Frank ocean! speakin my words

I’m about to drive in the ocean

I’m try to swim from something bigger than me

Kick off my shoes and swim good

Take off this suit and swim good

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *